Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

một sơ bài thi vòng 11 olypic năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:20' 18-01-2013
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
M ột số bài toán khó lớp 5 trên ViOlympic vòng 11
Bài 1. Một chiếc điện thoại sau khi giảm giá bán lần thứ nhất 10%; lần thứ hai 5% giá đang bán thì bán được với giá 1 881 000 đồng. Tính giá bán chiếc điện thoại trước khi giảm giá bán.
Bài 2. Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332
Bài 3. Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514.
Bài 4. Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448.
Bài 5. Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó.
Bài 6. Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.
Giải:
Bài 1. Lần thứ 2 giảm giá 5%. Vậy tỉ số % tương ứng với 1 881 000đ là : 100% – 5% = 95%
Giá bán trước lần giảm giá thứ hai là : 1 881 000 : 95 x 100 = 1 980 000 (đ)
Lần thứ nhất giảm giá 10%. Vậy tỉ số % tương ứng với 1 980 000đ là : 100% – 10% = 90% Giá bán trước khi giảm giá là : 1 980 000 : 90 x 100 = 2 200 000 (đ)
Bài 2. Vì khi chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C nên số B và C có các chữ số giống nhau nhưng vị trí dấu phảy cách nhau 2 chữ số. Vậy 2 só hơn kém nhau 100 lần.
Ta có bài toán Hiệu /Tỉ
Hiệu số phần là : 100 – 1 = 99 (phần)
Số C là : 244,332 : 99 =2,468.
Số thập phân A là : 24,68
Bài 3. Vì tổng số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69 nên số thập phân là số có 2 chữ số ở phần thập phân.
Khi ta bỏ dấu phẩy của số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân thì có nghĩa là số thập phân đó đã tăng lên 100 lần.
Tổng 2 số tăng thêm là : 4514 – 1079,69 = 3434,31
Vậy số tổng 2 số tăng lên tương ứng với số lần số thập phân là : 100 – 1 = 99 (lần)
Số thập phân phải tìm là : 3434,31 : 99 = 34,69
Số tự nhiên phải tìm là : 1079,69 – 34,69 = 1045
Bài 5: Gọi số tự nhiên cần tìm là ab.
Ta có: ab = 9 x (a + b) <=> 10a + b = 9a + 9b
a = 8 x b
Vậy a=8; b=1 => Số cần tìm là 81.
 Bài 6: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị.
Khi xoá hai chữ số tận cùng của một số thì ta giảm số đó đi 100 lần.
Ta có: 1993 : (100 - 1) = 20 dư 13     (13 tức là hai chữ số xoá đi)
Số cần tìm là: 20 x 100 + 13 = 2013 
Gửi ý kiến

GIẢI TOÁN TIỂU HỌC